?global_aria_skip_link_title?

Mecanist / Mecanista da maschinas agriculas AFQ

Mecanists e mecanistas da maschinas agriculas mantegnan e reparan vehichels, maschinas ed isegls agriculs. Els fan lavurs da service, reconstrueschan maschinas agriculas e fabritgeschan tocs da reserva.

Lavurs

Mecanists da maschinas agriculas mantegnan e reparan maschinas ed isegls da la tecnica agrara. Latiers tutgan tractors, vehichels da transport, maschinas d’arar, da semnar e da racoltar, suflafains, maschinas da sterner fertilisaders, maschinas da far ballas, maschinas da segar ed auters apparats. Savens sa tracti d’isegls da hightec cumplexs cun regulaziuns electronicas.

Mecanistas da maschinas agriculas lavuran en lavuratoris ch’èn endrizzads a moda moderna. Là las stattan a disposiziun resgias, maschinas da furar e da mular, indrizs da buglir, turns, isegls spezials sco er differents apparats da controllar e da mesirar. Savens reparan ellas disturbis e defects er directamain al lieu d’acziun da las maschinas. Ellas èn bler en viadi durant la stad e l’atun, cura ch’i vegn racoltà.

Tar reparaturas na lavuran mecanists da maschinas agriculas betg mo cun forza. Els erueschan era cun instruments da diagnosa dirigids dal computer disturbis en sistems electrics, electronics, mecanics ed idraulics. Latiers consulteschan els manuals e plans da funcziun correspundents. Els demonteschan parts defectas u isadas d’ina maschina u d’in motor, prendan dapart agregats en tocs singuls, als nettegian e remplazzan tocs isads. Sch’ins na po betg retrair tocs da reserva entaifer in tschert temp, als fabritgeschan els sezs. Els san applitgar las tecnicas ch’ins dovra per quai sco furar, storscher e buglir. Els lavuran cun metals, ma era cun materials sintetics.

Mecanistas da maschinas agriculas fan lavurs da controlla e da mantegniment. Ellas controllan, sche elements da construcziun funcziunan, fan lavurs da service e programmeschan – sche necessari – il manaschament dal motor e dal vehichel. Ellas reguleschan il spazi dal ventil e controllan, sche l’indriz dals frains funcziuna cumplettamain. Tut tenor giavisch da la clientella èn ellas plinavant responsablas per modifitgar e per cumplettar maschinas. Per quest intent fabritgeschan ellas er construcziuns spezialas. Maschinas novas preparan ellas per metter en funcziun.

Tar lur lavur resguardan mecanists e mecanistas da maschinas agriculas las prescripziuns da segirezza, las prescripziuns sanitaras e da la protecziun da l’ambient e preparan las maschinas tenor las directivas legalas.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 25-10-2006 (versiun dal 1-1-2018)

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in lavuratori per maschinas agriculas

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala (instrucziun communabla cun mecanists / mecanistas da maschinas da construcziun e mecanists / mecanistas d’apparats a motor AFQ)

Roms professiunals

 • cumpetenzas interdisciplinaras
 • prescripziuns
 • tecnica d'examinar las lunghezzas
 • tecnica da fabricaziun
 • basa da las transmissiuns idraulicas e pneumaticas
 • idraulica
 • scienza da materials
 • informatica
 • elements da maschinas
 • schassis
 • manischadis / frains
 • segirezza / confort
 • infurmaziuns tecnicas
 • basa da l’electrotecnica
 • indrizs electrics
 • motors termics
 • quint / fisica
 • lavurs spezialisadas professiunalas

Curs ordaifer la professiun

Davart differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "mecanist / mecanista da maschinas agriculas AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola obligatorica terminada cun pretensiuns da basa
Pretensiuns
 • inschign manual
 • chapientscha tecnica
 • bun dun receptiv
 • moda da lavurar autonoma
 • fidadadad e senn da responsabladad
 • buna constituziun corporala
 • plaschair dal contact  cun la clientella

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dad AM Suisse e da scolas spezialisadas professiunalas

Examen professiunal (EP)

Tecnicist / tecnicista da diagnosa per maschinas agriculas cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

maister mecanist / maistra mecanista da maschinas agriculas

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist / tecnicista dipl. da construcziun da maschinas,
tecnicist / tecnicista dipl. da construcziun en metal,
tecnicist / tecnicista dipl. d'electrotecnica

Scola auta spezialisada (SAS)

studis en champs parentads, p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tecnica d’automobils, en tecnica da maschinas u en electrotecnica

Cundiziuns da lavur

Mecanists e mecanistas da maschinas agriculas lavuran en lavuratoris da reparatura ed en firmas d’import da la branscha da la tecnica agrara.

Grazia a lur scolaziun vasta èn els er  persunas dal fatg tschertgadas ordaifer lur branscha.

Els èn savens en viadi e lavuran per part en il liber. Il temp da lavur lung durant il mez onn da stad vegn  egualisà tras il temp da lavur pli curt durant l’enviern.

Ulteriuras infurmaziuns

AM Suisse
Uniun da professiun Agrotec Suisse
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
Tel: +41 32 391 99 44
URL: www.smu.ch

Infurmaziuns davart las furmaziuns da basa da la tecnica agrara:
URL: www.go4mechanic.chorientamento.ch