Vai al titolo

Polimecanist / Polimecanista AFQ

Polimecanistas e polimecanists fabritgeschan guaffens, parts d’instruments ed indrizs da producziun. Els programmeschan e manischeschan maschinas, surveglian la producziun, mettan en funcziun implants ed apparats e mantegnan els.

Lavurs

Polimecanists  gidan a sviluppar, producir e montar guaffens, parts d’instruments u entirs indrizs da producziun. Tut tenor il manaschi, il champ d’activitad e lur experientscha surprendan els differents pensums.

Tar las occupaziuns principalas da polimecanistas tutga la fabricaziun. Ellas produceschan guaffens, elements da construcziun u indrizs da producziun or da metals, p.ex. ord atschal, atschal cromà u aluminium sco era or da materials sintetics u materials cumbinads. Durant la fabricaziun da tocs singuls u dal prototip lavuran ellas a maun sin maschinas da storscher, fresar, furar u glimar. La plipart dal temp dovran ellas dentant maschinas dirigidas dal computer. Ellas programmeschan quellas maschinas tenor ils dissegns da construcziun e defineschan ils pass d’elavuraziun. Ellas muneschan las maschinas cun ils guaffens necessaris e fan girs d’emprova. Cura che tut è giustà perfetgamain laschan ellas ir la producziun e surveglian ella exactamain. Sch’ellas constateschan deviaziuns ston ellas retegnair las maschinas e curreger las configuraziuns. A la fin examineschan ellas  cun agid d’instruments da mesira e da controlla fitg precis la qualitad dals tocs en elavuraziun.

Ils polimecanists sviluppan soluziuns da construcziun tenor cunvegna cun lur team ed ils inschigners. Cun programs da CAD elavurescha la glieud da professiun dissegns traidimensiunals e documents tecnics. Sper las pretensiuns tecnicas resguardan els plinavant soluziuns bunmartgads per ils process da producziun.

Polimecanists monteschan e mettan en funcziun indrizs, maschinas ed implants, savens directamain tar la clientella. Ensemen cun auters spezialists furman els tocs mecanics, pneumatics ed electrics tar in’unitad che funcziunescha. Durant la fasa da metter en funcziun la maschina mainan els tras tests. Els fan lavurs da regulaziun ed introduceschan la clientella en il diever.

Ultra da quai surprendan polimecanistas e polimecanist il mantegniment e las reparaturas e pinan u remplazzan tocca da maschina defecta. Els exequeschan era lavurs da mantegniment vid aviuns e helicopters. Durant la lavur resguardan els las prescripziuns da segirezza: els portan p.ex. guants ed egliers da protecziun. Els protegian lur sanadad e l’ambient. Ruments sco ieli vegl, aua da sfradentar u stalizzas da metal dismettan u recicleschan els correctamain.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 3-11-2008 (versiun dal 1-1-2018)

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da l’industria da maschinas, da metal u da l’electroindustria (industria MEM)

Furmaziun en scola

profil G: 1. onn 2 dis per emna / 2.-4. onn 1 di per emna
profil E: 1./ 2. onn 2 dis per emna / 2.-4. onn 1 di per emna

Roms professiunals

 • basa tecnica (matematica, informatica, tecnica d’emprender e da lavurar, fisica)
 • englais tecnic
 • tecnica da materials e tecnica da furmaziun
 • tecnica da dissegn e da maschinas
 • electrotecnica e tecnica da regulaziun
 • projects interdisciplinars
 • furmaziun en il rom d'accent (p.ex. décolletage, microtecnica, eromobils u ascensurs)

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "polimecanist / polimecanista AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • bunas prestaziuns en matematica e fisica
Pretensiuns
 • enclegientscha tecnica
 • interess vi da relaziuns tecnicas e vi da la mecanica
 • enclegientscha per relaziuns abstractas
 • bun’imaginaziun spaziala
 • mauns inschignaivels ed in fin sentiment
 • moda da lavurar exacta e con-scienziusa
 • abilitad da sa concentrar resp. pazienza e perseveranza
 • abilitad da lavurar en in team
 • fidadadad

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas professiunalas e scolas spezialisadas, d’associaziuns professiunalas, da la Swissmem Kaderschule e da Swissmechanic/VMTW

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: p.ex. spezialist / spezialista da producziun, tecnicist / tecnicista d’aviaziun, mecanist / mecanista d’aviaziun, avionica, spezialist / spezialista d’automatica, commerziant tecnic / commerzianta tecnica

Examen professiunal superiur (EPS)

Maister / maistra d’industria

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS construcziun da maschinas, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS tecnica da sistems, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada microtecnica

Scola auta spezialisada (SAS)

tar ina furmaziun preliminara adequata, p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tecnica da maschinas, en mecatronica, en tecnica da sistems u en tecnica d'automobils u d'eromobils

Cundiziuns da lavur

Polimecanistas e polimecanists lavuran cunzunt en manaschis da l’industria da maschinas, da metal e da l’electroindustria (branscha MEM).

Grazia a lur furmaziun sin differents champs vegnan els duvrads en differents secturs ed han bunas schanzas sin il martgà da lavur.

Ulteriuras infurmaziuns

Swissmem Berufsbildung
Brühlbergstr. 4
8400 Winterthur
Tel: +41 52 260 55 00
URL: www.swissmemberufsbildung.ch
URL: tecindustry.ch

Swissmechanic Dachorganisation
Felsenstr. 6
8570 Weinfelden
Tel: +41 71 626 28 00
URL: www.swissmechanic.ch
orientamento.ch