Vai al titolo

Mecanist / Mecanista d’apparats a motor AFQ

Mecanists e mecanistas d’apparats a motor mantegnan e reparan tut las sorts da maschinas ed apparats a motor. Els fan lavurs da service, controllan che las maschinas funcziunian e fabritgan tocs da reserva.

Lavurs

Mecanists d’apparats a motor mantegnan e reparan maschinas ed apparats a motor che vegnan oravant tut utilisads en la cultivaziun da l’iert ed en la selvicultura, en la pumicultura ed en la viticultura, en il servetsch communal e d’enviern e per il nettegiament. Latiers tutgan segapastgets, nettegiaders a pressiun auta, maschinas da rumir naiv, resgias e fautschs a motor, tagliels da maun, maschinas da nettegiar palantschieus e vehichels communals.

Mecanistas d’apparats a motor lavuran il pli savens en in lavuratori. Durant la stad reparan ellas oravant tut maschinas utilisadas en la cultivaziun da l’iert e l’enviern reparan ellas per exempel farguns da naiv e resgias a motor. En tscherts manaschis sa spezialiseschan ellas ultra da quai sin maschinas che vegnan utilisadas en in sectur spezial.

Mecanists d’apparats a motor reparan motors da benzin, da diesel e d’electro. Els allontaneschan tocca da motors defecta u isada, demonteschan ella en tocca singula, nettegian ella e remplazzan la tocca defecta. Sche la tocca n’è betg da retrair a termin util, produceschan els sezs quella. Els dumognan las tecnicas ch’i dovra latiers: furar, struvegiar e buglir. Suenter la reparatura controllan els l'electronica.

Mecanistas d’apparats a motor fan lavurs da controlla e da service. Ellas exequeschan lavurs da rutina sco midar ventils, stuppadiras e chandailas, midar l’ieli dal motor, nettegiar filters e mular cuntels. Tar vehichels controllan ellas il motor, l’accuplament, il manischadi ed ils frains, mantegnan il schassis e controllan l’electronica.

D'ina vart tutga la lavur corporala tar il mintgadi, da l'autra vart dovran mecanists d’apparats a motor er ina gronda abilitad da la detta, per exempel per regular la precisiun dals envidaders e dals carburaturs. Cun apparats da diagnosa dirigids dal computer e sensurs chattan ils mecanists d'apparats a motor la raschun per disturbis en ils sistems electronics, mecanics u idraulics. Tar maschinas cumplitgadas vegnan en funcziun ils manuals dals apparats, plans da las tavlas electricas e lur funcziuns sco er protocols d’examinaziun.

En lur lavur resguardan mecanistas d’apparats a motor las prescripziuns da segirezza, las prescripziuns sanitaras e da la protecziun da l’ambient. Ellas preparan ils apparats tenor las directivas legalas.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 25-10-2006 (versiun dal 1-1-2018)

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

en lavuratoris da reparatura

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • cumpetenzas interdisciplinaras
 • prescripziuns
 • examinaziun da las lunghezzas tecnica da fabricaziun
 • tecnica da las transmissiuns idraulicas e pneumaticas
 • idraulica
 • scienza da materials
 • informatica
 • elements da maschinas
 • schassis
 • manischadis / frains
 • segirezza / confort
 • infurmaziuns tecnicas
 • basa da l’electrotecnica
 • indrizs electrics
 • motors termics
 • quint / fisica
 • lavurs spezialisadas professiunalas

Curs ordaifer il manaschi

Davart differents temas

Maturitad professiunala

Cun fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "mecanist / mecanista d’apparats a motor AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola obligatorica terminada cun pretensiuns da basa
Pretensiuns
 • inschign manual
 • chapientscha tecnica
 • bun dun receptiv
 • moda da lavur independenta
 • fidadadad e senn da responsabladad
 • buna constituziun corporala
 • agilitad
 • plaschair dal contact cun clientella

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dad AM Suisse e da scolas spezialisadas professiunalas

Examen professiunal (EP)

Tecnicist / tecnicista da diagnosa d’apparats a motor cun certificat professiunal federal

Examen professiunal superiur (EPS)

maister mecanist / maistra mecanista d’apparats a motor

Scola spezialisada superiura (SSS)

tecnicist / tecnicista dipl. SSS construcziun da maschinas 
tecnicist / tecnicista dipl. SSS  construcziun en metal
tecnicist / tecnicista dipl. SSS electrotecnica

Scola auta spezialisada (SAS)

studis en champs parentads, p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tecnica d’automobils, en tecnica da maschinas u en electrotecnica

Cundiziuns da lavur

Mecanists e mecanistas d’apparats a motor lavuran en lavuratoris da reparatura per apparats a motor, tar firmas d’import da tals apparats u en lavuratoris communals da vischnancas.Grazia a lur scolaziun vasta èn mecanists d’apparats a motor persunas dal fatg tschertgadas.

Ulteriuras infurmaziuns

AM Suisse
Associaziun professiunala Agrotec Suisse
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
Tel: +41 32 391 99 44
URL: www.agrotecsuisse.ch

Survista da las professiuns da tecnica agrara:
URL: www.go4mechanic.chorientamento.ch