?global_aria_skip_link_title?

Furmader / Furmadra da culaditschs AFQ

Furmaders e furmadras da culaditschs AFQ produceschan tocca culada or da liaments da metal. Per quai fabritgeschan els las furmas da cular e programmeschan ed utiliseschan ils implants da producziun.

Lavurs

Tocca culada dovran ins en secturs fitg divers, p.ex. en il tegnairchasa, en l’electroindustria, en l’industria da vehichels, maschinas e textilias, en la construcziun d’apparats, da motors e pumpas sco era en la tecnica medicinala e la tecnica da mesiraziun. Furmaders da culaditschs produceschan tocca culada per blocs da motors, viertgels da tumbins, maschinas da café, computers, giugadira artifiziala, stgalas mecanicas e bler auter. Mintgatant fabritgeschan els era culaditschs spezials, per exempel per ovras d’art.

Furmaders da culaditschs elavureschan divers liaments d’atschal, da fier e da metal grev e lev. Tut tenor la direcziun speziala lavuran els cun differentas proceduras e metodas.

Furmaders da culaditschs da la direcziun ‘Furmas perdidas’ produceschan il pli savens furmas da cular or da material da furmaziun che po sulettamain vegnir duvrà ina giada. Per la fabricaziun da las furmas mettan els tocca da model en il material da furmaziun e cumpriman il material a maun u a moda mecanica. Sinaquai prendan els puspè ora la tocca da model e cumponan la tocca da furmaziun tar ina furma per cular. Els furman uschenumnads cocs per la construcziun da spazis vids, canals e chavas en il toc culà. Lura pon els cular il liament ch’è luà en pigna en la furma. Sinaquai marventa il metal ed ils furmaders pon schliar il toc en elavuraziun conscienziusamain da la furma ed al nettegiar e controllar. Quella procedura è adattada per la fabricaziun da tocca culada gronda, d’unicats e da pitschnas serias.

Furmaders da culaditschs spezialisads en furmas permanentas lavuran cun furmas d’atschal ch’ins po reutilisar. Quai proceder è adattà per serias grondas e tocca de precisiun. Els preparan las furmas cun agid dals documents da fabricaziun. Els programmeschan las maschinas da cular cun pressiun, cun furmas stablas u cun cul cuntinuant dirigidas electronicamain. Ils liaments vegnan luads en pignas electricas u pignas da gas e culads en ils recipients da la staziun da cular u en furmas preparadas. Els surveglian l’entir process da cular e controlleschan la tocca finida.

Furmaders da culaditschs èn era responsabels per il mantegniment e la tgira dals utensils e da las maschinas. Els resguardan las prescripziuns davart la segirezza da lavur e davart la protecziun da la sanadad e da l’ambient.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 27-11-2012 (stan 1-1-2018)

Durada

3 onns

Direcziuns

 • furmas permanentas
 • furmas perdidas

Furmaziun en la pratica

En ina cularia, cumplettà cun divers praticums (I vegnan absolvids dus praticums en mintgamai l’autra direcziun speziala).

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • Basa tecnica (matematica e fisica)
 • tecnica da materials
 • tecnica da dissegn
 • tecnica da colliaziun
 • tecnica da fabricaziun
 • tecnica da maschinas
 • Curs ordaifer il manaschi

  Emprender ed exercitar a moda pratica la basa professiunala

  Diplom

  Attestat federal da qualificaziun "furmader / furmadra da culaditschs AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
Pretensiuns
 • plaschair vi da la lavur artisanala
 • imaginaziun spaziala
 • enclegientscha tecnica resp. interess vi da connexs tecnics
 • moda da lavurar exacta e conscienziusa
 • forza corporala
 • senn da responsabladad
 • abilitad da lavurar en in team

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da l’Associaziun da cularia da Schweiz GVS e da scolas professiunalas

Examen professiunal (EP)

spezialist / spezialista da process cun certificat professiunal federal, spezialist / spezialista da producziun

Examen professiunal superiur (EPS)

maister / maistra d’industria

Scola spezialisada superiura (SSS)

cun diplom SSS, p.ex. tecnicist / tecnicista construcziun da metal, tecnicist / tecnicista construcziun da metal, tecnicist / tecnicista process d’interpresas

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tecnica da maschinas

Diplom supplementar

CAS (Certificate of Advanced Studies) en tecnica da cularia a la scola auta per tecnica da la Fachhochschule Nordwestschweiz

A l'exteriur

z.B. en Germania, Bachelor of Engineering (B.Eng.) cun accent sin tecnica da cularia

Cundiziuns da lavur

Furmaders da culaditschs lavuran en cularias, il pli savens en manaschis pitschens u mesauns. En manaschis gronds èsi pussaivel da lavurar en squadras.

Interessads han bunas schanzas sin ina plazza d’emprendissadi, sch’els èn flexibels pertutgant il lieu da lavur.
Furmaders da culaditschs èn fitg dumandads sin il martgà da lavur.

Ulteriuras infurmaziuns

Giesserei-Verband der Schweiz GVS
Hallenstr. 15
Postfach 71
8024 Zürich
Tel: 043 366 00 84
URL: www.giesserei-verband.ch

Revista professiunala:
"Gussnews"orientamento.ch