Vai al titolo

Montader / Montadra d’automatica AFQ

Montaders e montadras d’automatica fabritgeschan, monteschan, mantegnan e repareschan maschinas, indrizs ed implants. Els collian installaziuns electricas, mettan en funcziun maschinas e controlleschan lur funcziuns.

Lavurs

Montaders e montadras d’automatica s’occupeschan principalmain d’activitads artisanalas e lavuran surtut en in team. Simplas lavurs praticas exequeschan els independentamain en il lavuratori u directamain tar la clientella. Lavurs pli pretensiusas fan els tenor las instrucziuns da spezialists.

Montaders d’automatica monteschan, mantegnan e repareschan maschinas electricas ed implants sco era utensils electrics. Ils resultats da lur lavurs pon ins vesair dapertut, tant en lieus publics, p.ex. tar amplas da traffic, sistems da direcziuns per parcar e stgaffas dals interrupturs sco era en tegnairchasas privats, p.ex. tar quintaders dal current electric.

La glieud da professiun ha enconuschientschas approfundadas en almain in sectur d’occupaziun da lur manaschi. Tut tenor lur abilitads ed interess mettan els il focus p.ex. tar la fabricaziun da plegadiras electricas, tar la controlla d’indrizs electrics u il metter en funcziun ed il mantegniment da maschinas. Durant la lavur utiliseschan montaders d’automatica divers guaffens e maschinas spezialisadas sco tirastruvas, zangas, fiers da lutegiar ed indrizs da munir automatics.

Montaders d’automatica enconuschan fitg bain las tecnicas necessarias da la montascha, colliaziun e cumposiziun per savair construir regulaziuns e distribuziuns d’energia. Els legian ils plans correspundents ed als interpreteschan correctamain. Maschinas ed implants ch’èn montads cumplettamain preparan els uschia ch’els èn pronts per metter en funcziun, els als examineschan e giusteschan.

Montaders d’automatica dovran instruments moderns da mesiraziun e controlla per tschertgar sbagls e per controllar las funcziuns. Els tschernan il motiv per il disturbi ed elimineschan quel tenor cunvegna cun lur autoritad superiura. Els remplazzan tocca defecta cun guaffens adequats. Suenter controlleschan els danovamain il funcziunament da l’implant u da la maschina. Ultra da quai mainan els tras regularmain lavurs da mantegniment vi d’installaziuns che funcziunan. Durant questas lavurs sa tegnan els vi dals plans dads e las glistas da controlla e documenteschan lur lavur conscienziusamain.

Montaders d’automatica protegian durant la lavur lur atgna sanadad e l’ambient e resguardan las prescripziuns davart la segirezza.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 3-11-2008 (stadi dal 1-1-2018)

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da l’industria da maschinas, metal e da l’electroindustria (industria MEM)

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • Basa tecnica (matematica e fisica)
 • Electrotecnica
 • tecnica da materials
 • tecnica da dissegn
 • normas ed apparat
 • Curs ordaifer il manaschi

  emprender ed exercitar la basa professiunala en la pratica

  Maturitad professiunala

  Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

  Diplom

  Attestat federal da qualificaziun "montader / montadra d’automatica AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada cun pre-tensiuns mediocras u autas
Pretensiuns
 • enclegientscha tecnica ed interess vi da relaziuns tecnicas
 • bun’imaginaziun spaziala
 • inschign manual
 • fin sentiment e mauns inschignai-vels per ina lavur exacta
 • pazienza e perseveranza
 • nagins disturbis da la vesida da colurs
 • abilitad da lavurar en ina gruppa
 • fidadadad

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas professiunalas e scolas professiunalas superiuras sco era d’associaziuns professiunalas sco Swissmechanic/VMTW, Swissmem Kaderschule e VSAS Verband Schaltanlagen und Automatik Schweiz

Automaticher AFQ

Montaders e montadras d’automatica pon absolver in emprendissadi scursanì sco automaticher AFQ (access en il 2. onn da la furmaziun)

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: p.ex. spezialist / spezialista d’automatica, manader / manadra da project e da laboratori en la fabricaziun da tavlas electricas, spezialist / spezialista da producziun

Examen professiunal superiur (EPS)

maister / maistra tavlas electricas ed automatica, maister / maistra d’industria

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS tecnica da sistems (approfundaziun automaziun), tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS electrotecnica, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS construcziun da maschinas, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS informatica

Scola auta spezialisada (SAS)

tar furmaziun preliminara adequata, p.ex. Bachelor of Science (SAS) en electrotecnica, en tecnica da sistems, en tecnica da maschinas, en mecatronica

Cundiziuns da lavur

Montaders d’automatica lavuran il pli savens en secziuns da la producziun da manaschis da l’industria da maschinas, da metal e da l’electroindustria (branscha MEM).

Grazia a la scolaziun pratica che cumpiglia differents champs pon ins engaschar la glieud professiunala en diversas spartas ed ella ha bunas schanzas sin il martgà da lavur svizzer ed a l’exteriur.

Ulteriuras infurmaziuns

Swissmechanic
Dachorganisation
Felsenstr. 6
8570 Weinfelden
Tel: 071 626 28 00
URL: www.swissmechanic.ch

Swissmem Berufsbildung
Brühlbergstr. 4
8400 Winterthur
Tel: 052 260 55 00
URL: www.swissmem-berufsbildung.ch
URL: tecindustry.ch

VSAS Verband Schaltanlagen und Automatik Schweiz
Werkhofstr. 9
2503 Biel
Tel: 032 322 85 78
URL: www.vsas.chorientamento.ch