?global_aria_skip_link_title?

Shembuj të karrierës: Sistemi dual i arsimit dhe depërtueshmëria

Me një zanat në xhep të studiosh në një shkollë të lartë? Apo të krijosh një ndërmarrje tënden? Apo të mësosh shegërtë vet? Sistemi arsimor zviceran ofron mundësi të ndryshme për ngritje të mëtejshme.

Sistemi dual i arsimit dhe depërtueshmëria

Për dallim nga sistemet e tjera arsimore, të rinjtë në Zvicër janë të detyruar që më së voni pas përfundimit të nivelit sekondar I të vendosin nëse  duan të ndjekin rrugën e shkollimit ose të synojnë të bëjnë karrierë përmes arsimimit profesional.

Mirëpo, gjithmonë është e mundshme të kalohet nga arsimimi profesional në atë shkollor dhe anasjelltas. Si parim themelor vlen: çdo përfundim i një arsimimi ofron mundësi kyçjeje për një arsimim tjetër.

Që të mund të keni një pamje të mundësive të sistemit arsimor dual të Zvicrës, këtu  gjeni një përzgjedhje të shembujve të karrierës (me ngjyrë të kaltërt, italisht) nga fushat e ndryshme.

Banka dhe sigurime

Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda

Il titolare dell'azienda

Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno

Responsabile del servizio di audit interno

Ndërtimtari

Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile

Ingegnere/a civile

Direzione lavori
Direzione lavori
Direzione lavori
Direzione lavori

Direzione lavori

Këshillime, përkujdesje, terapi

Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale

Responsabile del servizio sociale

Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale

Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale

Arsim dhe mësimdhënie

Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori

Responsabile del servizio-per la formazione dei genitori

Docente di sostegno
Docente di sostegno
Docente di sostegno
Docente di sostegno

Docente di sostegno

Kimi, lëndë plastike, letër

Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista

Laboratorista

LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research

LabHead Process Research

Elektroteknikë

Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica

Ingegnere in elettrotecnica

Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale

Responsabile della formazione professionale

Furnizim me energji elektrike, instalime elektrike

Capo progetti
Capo progetti
Capo progetti
Capo progetti

Capo progetti

Documentarista specializzata
Documentarista specializzata
Documentarista specializzata
Documentarista specializzata

Documentarista specializzata

Eksport-logjistikë

Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale

Capo della gestione del materiale

Ekonomia e pyjeve

Forestale
Forestale
Forestale
Forestale

Forestale

Ingegnere forestale
Ingegnere forestale
Ingegnere forestale
Ingegnere forestale

Ingegnere forestale

Kopshtari

imprenditore
imprenditore
imprenditore
imprenditore

imprenditore

imprenditore
imprenditore
imprenditore
imprenditore

imprenditore

Gastronomi/ekonomi familjare

Caposettore
Caposettore
Caposettore
Caposettore

Caposettore

Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management

Dirigente diplomato in facility management

Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception
Cheffe de réception

Cheffe de réception

Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera

Economista aziendale in economia alberghiera

Shëndetësi/kujdes

Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne

Consulente per le apnee notturne

Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario

Docente SSS settore sanitario

Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico

Titolare di un laboratorio odontotecnico

Soccorritrice
Soccorritrice
Soccorritrice
Soccorritrice

Soccorritrice

Tregti, shitje

Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti

Responsabile degli acquisti

Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio

Manager nel commercio al dettaglio

Capa di vendita
Capa di vendita
Capa di vendita
Capa di vendita

Capa di vendita

Informatikë dhe mediamatikë

Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

Direttore tecnico

Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie

Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie

Makineri-metale

Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato

Capo della divisione mercato

Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici

Capo progetti meccanici

Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione

Responsabile della logistica di produzione

Media dhe Informim

Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi

Responsabile dei media per bambini e ragazzi

Editore capo
Editore capo
Editore capo
Editore capo

Editore capo

Archivista
Archivista
Archivista
Archivista

Archivista

Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

Direttore

Redattore di un giornale
Redattore di un giornale
Redattore di un giornale
Redattore di un giornale

Redattore di un giornale

Ushqim

Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare

Ingegnerea in tecnologia alimentare

Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi

Capo della divisione imballaggi

Ingegnere di processo
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo

Ingegnere di processo

Direttore di produzione
Direttore di produzione
Direttore di produzione
Direttore di produzione

Direttore di produzione

Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

Direttore

Komunikimi vizual

Senior Designerin
Senior Designerin
Senior Designerin
Senior Designerin

Senior Designerin

Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo

Membro del direttivoorientamento.ch