?global_aria_skip_link_title?

مثال‌هایی برای پیشرفت شغلی: سیستم دو منظوره‌ی آموزشی و راه‌یابی به سطوح دیگر آموزشی

آیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با دردست داشتن مدرک آموزش حرفه در دانشگاه تحصیل نمود؟ یا یک شرکت تأسیس نمود؟ و یا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان کارآموز آموزش داد؟ سیستم آموزشی سوئیس امکانات مختلفی را برای ادامه تحصیل در نظر گرفته است 

سیستم دو منظوره‌ی آموزشی و راه‌یابی به سطوح دیگر آموزشی

برخلاف بسیاری از سیستم‌های آموزشی دیگر، نوجوانان سوئیس باید پس از دوران متوسطه اول (راهنمایی) تصمیم بگیرند که آیا مایل هستند تحصیلات در مدرسه را ادامه دهند و یا برای آموزش حرفه تلاش کنند
ولی همیشه امکان تغییر از آموزش حرفه به تحصیلات در مدرسه و یا برعکس وجود دارد. مهم اینست که: هر آموزش حرفه‌ایی که به پایان برسد امکان آموزش حرفه‌ی دیگری را فراهم می آورد 

برای این‌که شما با امکانات سیستم آموزش دو منظوره در سوئیس بیشتر آشنا شوید، مثال‌هایی برای پیشرفت شغلی (به رنگ آبی، به زبان ایتالیایی) از حرفه‌های مختلف در اختیار شما گذاشته می‌شود. 

بانک‌ها و بیمه‌ها

Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda
Il titolare dell'azienda

Il titolare dell'azienda

Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno
Responsabile del servizio di audit interno

Responsabile del servizio di audit interno

ساختمان سازی

Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile
Ingegnere/a civile

Ingegnere/a civile

Direzione lavori
Direzione lavori
Direzione lavori
Direzione lavori

Direzione lavori

مشاوره، سرپرستی، تراپی

Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale
Responsabile del servizio sociale

Responsabile del servizio sociale

Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale
Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale

Formatore pratico Lavoro sociale e pedagogia sociale

آموزش و تدریس

Responsabile del servizio per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio per la formazione dei genitori
Responsabile del servizio per la formazione dei genitori

Responsabile del servizio per la formazione dei genitori

Docente di sostegno
Docente di sostegno
Docente di sostegno
Docente di sostegno

Docente di sostegno

شیمی، مواد مصنوعی، کاغذ

Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista

Laboratorista

LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research
LabHead Process Research

LabHead Process Research

الکتروتکنیک

Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica
Ingegnere in elettrotecnica

Ingegnere in elettrotecnica

Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale
Responsabile della formazione professionale

Responsabile della formazione professionale

تامین انرژی، نصب دستگاه‌های الکتریکی

Capo progetti
Capo progetti
Capo progetti
Capo progetti

Capo progetti

Documentarista specializzata
Documentarista specializzata
Documentarista specializzata
Documentarista specializzata

Documentarista specializzata

لجستیک صادرات و واردات

Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale
Capo della gestione del materiale

Capo della gestione del materiale

جنگلبانی

Forestale
Forestale
Forestale
Forestale

Forestale

Ingegnere forestale
Ingegnere forestale
Ingegnere forestale
Ingegnere forestale

Ingegnere forestale

ساختن باغ

imprenditore
imprenditore
imprenditore
imprenditore

imprenditore

imprenditore
imprenditore
imprenditore
imprenditore

imprenditore

رستوران داری/ اقتصاد خانه

Caposettore
Caposettore
Caposettore
Caposettore

Caposettore

Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management
Dirigente diplomato in facility management

Dirigente diplomato in facility management

Responsabile della Reception
Responsabile della Reception
Responsabile della Reception
Responsabile della Reception

Responsabile della Reception

Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera
Economista aziendale in economia alberghiera

Economista aziendale in economia alberghiera

سلامت / مراقبت

Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne
Consulente per le apnee notturne

Consulente per le apnee notturne

Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario
Docente SSS settore sanitario

Docente SSS settore sanitario

Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico
Titolare di un laboratorio odontotecnico

Titolare di un laboratorio odontotecnico

Soccorritrice
Soccorritrice
Soccorritrice
Soccorritrice

Soccorritrice

تجارت، فروش

Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti
Responsabile degli acquisti

Responsabile degli acquisti

Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio
Manager nel commercio al dettaglio

Manager nel commercio al dettaglio

Capa di vendita
Capa di vendita
Capa di vendita
Capa di vendita

Capa di vendita

انفورماتیک و مدیاماتیک

Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

Direttore tecnico

Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie
Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie

Caposquadra di manutenzione nuove tecnologie

ماشین‌آلات - فلز

Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato
Capo della divisione mercato

Capo della divisione mercato

Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici
Capo progetti meccanici

Capo progetti meccanici

Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione
Responsabile della logistica di produzione

Responsabile della logistica di produzione

رسانه‌ها و اطلاعات

Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi
Responsabile dei media per bambini e ragazzi

Responsabile dei media per bambini e ragazzi

Editore capo
Editore capo
Editore capo
Editore capo

Editore capo

Archivista
Archivista
Archivista
Archivista

Archivista

Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

Direttore

Redattore di un giornale
Redattore di un giornale
Redattore di un giornale
Redattore di un giornale

Redattore di un giornale

تغذیه

Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare
Ingegnerea in tecnologia alimentare

Ingegnerea in tecnologia alimentare

Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi
Capo della divisione imballaggi

Capo della divisione imballaggi

Ingegnere di processo
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo
Ingegnere di processo

Ingegnere di processo

Direttore di produzione
Direttore di produzione
Direttore di produzione
Direttore di produzione

Direttore di produzione

Direttore
Direttore
Direttore
Direttore

Direttore

ارتباط بصری

Senior Designer
Senior Designer
Senior Designer
Senior Designer

Senior Designer

Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo

Membro del direttivoorientamento.ch